Tăng cường công tác đào tạo cán bộ cơ sở

Thứ 2, 02.03.2020 | 09:32:37
110 lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Xác định được tầm quan trọng đó, tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ," gắn với thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII .

Anh Phạm Ngọc Sơn, công chức Văn phòng UBND xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư được địa phương cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình nên anh Sơn cố gắng sắp xếp công việc để hoàn thành khóa học. Anh Sơn cho biết: Chúng tôi được địa phương tạo điều kiện cho đi học, Đi học chính trị cũng là cơ hội để chúng tôi nâng cao trình độ, mở mang kiến thức và tích lũy kinh nghiệm sau này phục vụ công việc tốt hơn .


Ông Đào Văn Mạnh – Phó bí thư Đảng ủy xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư: hiện nay xã có 21 chức danh đều qua đào tạo Trung cấp chính trị. Các đồng chí đi học về cơ bản đáp ứng yêu cầu, năng lực được nâng cao rõ rệt đánh giá bằng chất lượng, hiệu quả công việc. 


Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng trong 4 khâu của công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước; trong việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ cơ sở, tạo dựng các phong trào cách mạng của quần chúng. Bởi thế thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều chú trọng công tác này. Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được thực hiện rất nghiêm túc, đạt được kết quả cao. Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết khá bài bản, có kế hoạch sát với tình hình của từng địa phương, tạo ra những chuyển biến bước đầu tốt trong các khâu của công tác cán bộ. 

Ông Vũ Hồng Quân –Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư: Về cách làm chúng tôi xác định phải đào tạo chuyên môn gắn với lý luận, rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch, chọn cử cán bộ thiếu các tiêu chuẩn, đặc biệt về mặt lý luận để bồi dưỡng đáp ứng điều kiện lý luận. Bên cạnh đó chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện về cơ chế để cán bộ chủ động đi đào tạo tại các trường trong và ngoài tỉnh. Đào tạo công việc, luân chuyển cán bộ sang vị trí khác nhau để đào tạo rèn luyện. Thực hiện công khai minh bạch, thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ.Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà thì khẳng định: Đối với công tác đào tạo cán bộ chúng tôi rà soát điều chỉnh bổ sung nguồn quy hoạch hàng năm, chúng tôi đã rà soát cán bộ cấp cơ sở đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị. Đến nay nguồn nhân sự được bố trí đi học hàng năm theo kế hoạch của tỉnh, huyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trung cấp, cao cấp, thực hiện đúng quy định tiêu chuẩn các đồng chí tham gia cấp ủy.

Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Một số cán bộ, công chức còn ngại, không thiết tha với việc học tập, do vậy hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa cao. Bởi vậy các địa phương cần xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy chế, quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; xây dựng phương án bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý sau khi được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Quan tâm để cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ có năng lực, có chí hướng phấn đấu được đi đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý đã quy hoạch. 

Ông Bùi Văn Nhuyên – Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy: Trong công tác đưa cán bộ đi học tập, đào tạo có khó khăn là cán bộ trong nguồn quy hoạch thì hiện nay chưa được bố trí sắp xếp thì việc đi học có khó khăn cho bản thân cá nhân, đặc biệt là từ khi không còn xét tuyển mà thi tuyển thì có một số khó khăn bất cập đồng chí trong diện phần nào có hạn chế về công tác tư tưởng.Hàng năm Trường Chính trị tỉnh Thái Bình thường xuyên duy trì từ 35 đến 40 lớp với trên 3.000 học viên, trong đó học viên lớp tập trung trên 1.000 người. Trường cũng mở các lớp ngoài kế hoạch học vào thứ 7, chủ nhật với nhiều chương trình bồi dưỡng kiến thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.  

Ông Nguyễn Đức Luận – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Cán bộ được trang bị có hệ thống những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu được nền tảng tư tưởng, được trang bị kỹ năng cơ bản về xây dựng Đảng, công tác dân vận, địa phương Thái Bình, tình hình thời sự chính trị trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến tình hình chính trị của địa phương. Từ đó cán bộ có phương án xử lý tình hình thực tiễn phù hợp.


Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Tỉnh Thái Bình xác định đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ trước khi bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải đảm bảo toàn diện cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thiết thực, hiệu quả và tránh hình thức./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...