Tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Thứ 5, 03.09.2020 | 17:07:27
434 lượt xem

Chiều nay (03/9), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tổ chức, xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành tổ chức, xây dựng Đảng, dự tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành cần chung sức đồng lòng, vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. 

Trong đó, cần quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc bài viết: ”Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo Bộ Chính trị bảo đảm theo kết luận số 79 của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. 

Tham mưu chỉ đạo chặt chẽ việc giới thiệu, thẩm định kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự bảo đảm đúng quy định nhưng phải đúng người, đúng việc trên cơ sở phát huy dân chủ, nhưng có sự tập trung lãnh đạo. Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng quy định, Điều lệ Đảng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...