UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Bộ KHCN

Thứ 5, 11.06.2020 | 09:39:55
576 lượt xem

Ngày 10/6, UBND tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và tỉnh Thái Bình với mục tiêu đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

UBND tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và tỉnh Thái Bình

Đến nay Thái Bình đã hỗ trợ triển khai 30 nhiệm vụ KH&CN với tổng kinh phí hỗ trợ của Bộ là trên 100 tỷ đồng. xây dựng được hơn 50 mô hình, chuyển giao 20 công nghệ mới, xây dựng 6 thương hiệu sản phẩm thủ công truyền thống và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Sản xuất được 01 giống lúa (TBR225) phục vụ sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Thái Bình cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều chủ trương, cơ chế chính sách nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về KH&CN được ban hành đã khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Ngô Đông Hải - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp; hỗ trợ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh gắn với các chương trình trọng điểm Quốc gia. Tập trung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp công nghệ cao để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, thân thiện với môi trường. Tiếp tục hỗ trợ tỉnh kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng, hoạt động KH&CN giữa hai bên cần được phối hợp chặt chẽ hơn, giúp phát triển KT-XH địa phương.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chúc mừng những thành tựu KT-XH tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian vừa qua

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chúc mừng những thành tựu KT-XH tỉnh Thái Bình đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt, Thái Bình được công nhận là là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia NTM. Điều đó khẳng định Thái Bình là một trong những địa phương chú trọng phát triển KT-XH toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó đặc biệt coi trọng yếu tố KH,CN và đổi mới sáng tạo thông qua giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của địa phương.

Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Bình tiếp tục phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Xác định hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là trung tâm của hoạt động KH&CN.

Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thái Bình, Bộ KH&CN hoàn toàn ủng hộ và giao các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cùng chung tay thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu thực tế tại Thái Bình.

CTV

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...