Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thứ 3, 10.03.2020 | 15:27:55
447 lượt xem

Ủy Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, đoàn thể, người dân về công tác phi chính phủ nước ngoài và ý nghĩa việc tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển nước ngoài khác; đổi mới và đa dạng phương thức, đối tượng quan hệ hợp tác, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. 

Trong đó, ưu tiên những lĩnh vực mà các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có lợi thế và phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam như: Giáo dục, đào tạo, y tế, nông, lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mục tiêu tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ  phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...