Thái Bình đẩy mạnh hoạt động đối ngoại

Thứ 5, 20.02.2020 | 10:36:20
610 lượt xem

Sáng 20/2, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận Dự thảo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Đồng thời thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất sự cần thiết phải ban hành Quy chế sửa đổi để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình. 

Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã mở rộng hợp tác quốc tế, làm cơ sở để phát triển toàn diện các hoạt động đối ngoại, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh. Năm 2017, Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Quyết định số 692 về việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Tuy nhiên, một số văn bản, căn cứ hiện hành của Đảng và Nhà nước về các hoạt động đối ngoại có sự thay đổi, thực tiễn công tác đối ngoại cũng đặt ra yêu cầu cần có những quy định sửa đổi cụ thể hơn để quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Thái Bình. Dự thảo lần này Quy định rõ việc tổ chức, quản lý, thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.  

Về Dự thảo thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Bình đề xuất sẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, kinh tế, thương mại, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và các lĩnh vực khác mà 2 bên cùng quan tâm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự cần thiết phải ban hành Quy chế mới về quản lý hoạt động đối ngoại, cũng như hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Nhằm làm sâu sắc thêm tình hữu nghị hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước, Thái Bình đã và đang thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh đối ngoại nhân dân. Đồng chí yêu cầu trong các điều khoản hợp tác hữu nghị phải rõ về quyền và lợi ích, đi kèm với đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên. Có vậy mới mở đường cho hợp tác toàn diện và bền vững. Đồng chí cũng đề nghị cần bổ sung thêm 2 nội dung của chương trình hợp tác là: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hợp tác trong lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông. 

Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...