Đoàn công tác tỉnh Yamanashi Nhật Bản tìm hiểu thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thái Bình

Thứ 7, 11.01.2020 | 09:35:57
600 lượt xem

Sở Ngoại vụ Thái Bình làm việc với đoàn công tác của tỉnh Yamanashi Nhật Bản trao đổi xung quanh việc thúc đẩy quan hệ hợp tác và tiếp nhận lao động của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Chiến lược phát triển và tương lai của nền kinh tế. Trên cơ sở những thông tin được đưa ra để lựa chọn sự hợp tác trên các lĩnh vực mong muốn. Trong đó đáng chú ý lĩnh vực du lịch, đào tạo, tuyển dụng nhân sự.

Theo đại diện tỉnh Yamanashi, sau khi làm việc với nhau trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm sẽ cùng quyết định việc hợp tác và quy mô hợp tác.

 Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...