Đoàn học viên cán bộ Lào làm việc tại Thái Bình

Thứ 3, 07.01.2020 | 10:01:10
581 lượt xem

Sáng 7/1, Tỉnh ủy Thái Bình có buổi làm việc với Đoàn cán bộ của Đảng nhân dân cách mạng Lào, học viên lớp bồi dưỡng công tác tuyên huấn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ngành liên quan của tỉnh  thông tin khái quát vị trí địa lý; tình hình phát triển kinh tế xã hội; tiềm năng, thế mạnh; định hướng phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình; Năm 2019, kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng 2 con số. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 100% số xã và huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn cán bộ Đảng nhân dân cách mạng Lào  chúc mừng những thành quả và đi sâu tìm hiểu nguyên nhân kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế. Nhất là  phát triển làng nghề truyền thống; xây dựng nông thôn mới; luân chuyển, đưa cán bộ về cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị; cách thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,  của tỉnh góp phần tạo sự đồng thuận về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết,  thắt chặt hơn nữa hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền vững, hiệu quả.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...