UBND tỉnh tiếp xã giao hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam

Thứ 2, 11.11.2019 | 15:06:30
379 lượt xem

Sáng 11-11, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xã giao đoàn Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam đến làm việc để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã giới thiệu khái quát với đoàn công tác của Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình đang đẩy mạnh tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Tập trung tổ chức triển khai 5 hướng đột phá chiến lược gồm: Phát triển sản xuất nông nghiệp giá trị cao tại các vùng sinh thái; Xây dựng mô hình công nghiệp hóa nông nghiệp; Xây dựng khu, cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; Đào tạo nhân lực tay nghề cao phục vụ nông nghiệp và phát triển du lịch gắn với tiềm năng nông nghiệp, nông thôn.

Đại diện hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam đánh giá cao nền nông nghiệp của tỉnh Thái Bình. Đồng thời nhấn mạnh: Hà Lan có nền nông nghiệp phát triển với trình độ cao. Vì vậy đoàn rất mong muốn được hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đó, đại diện 2 bên đã thảo luận 1 số định hướng kế hoạch trong hợp tác, đầu tư phát triển nông nghiệp thời gian tới.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...