159 du học sinh Lào đang học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình

Thứ 3, 18.07.2017 | 15:03:08
288 lượt xem

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực là một trong những hướng ưu tiên trong quan hệ Việt - Lào. Trường Đại học Y dược Thái Bình là một trong những trường tại Việt Nam hiện đang đào tạo các du học sinh Lào. Hiện đang có 159 du học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Theo đó chương trình đào tạo du học sinh Lào thuộc lĩnh vực Y Khoa được thực hiện từ năm 1969. Đến nay đã có hàng trăm lượt du học sinh Lào được đào tạo và trở về nước làm việc. Việc đào tạo bác sĩ cho nước bạn Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính quốc tế góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó keo sơn trong mối quan hệ giữa 2 nước Việt – Lào.

Các lưu học sinh người Lào cũng không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường., thực sự là cầu nối vững chắc, góp phần xây đắp mối quan hệ Việt - Lào ngày một tốt đẹp hơn.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...