Đàm phán ký kết hợp đồng dự án đầu tư công trình giao thông theo hình thức BOT

Thứ 4, 21.06.2017 | 09:41:05
249 lượt xem

Sáng 21-6, đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp đàm phán ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường từ Quốc lộ 10, đoạn từ Quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức BOT.

Tại cuộc họp, đại diện nhóm công tác liên ngành báo cáo quy trình đàm phán, hoàn thiện hợp đồng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 đến tuyến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ Quốc lộ 10 tới sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT.

Đại biểu các Sở ngành của tỉnh có liên quan và liên danh nhà đầu tư là Công ty Quảng Lợi, Công ty cổ phần đầu tư Kiến Hoàng, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu miền Bắc, Công ty cổ phần kết cấu K2T và Công ty cổ phần 27-7 Thanh Xuân đã cùng nhau thảo luận, đàm phán các vấn đề về cách tính lợi nhuận nhà đầu tư, điều kiện đảm bảo đầu tư, xây dựng, vận hành dự án, phương án kinh doanh thu hồi vốn, phương án tài chính của dự án, vai trò trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận đối với dự án BOT cần tiếp tục đàm phán theo hướng nghiên cứu, xem xét và chia sẻ rủi ro giữa nhà đầu tư và Nhà nước theo tỷ lệ cho phù hợp theo quy định của Nhà nước. Về dự án BT, đồng chí đề nghị xem xét điều chỉnh lại dự án cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho các ngành và đơn vị chức năng có liên quan hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./                                                       

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...