Tăng cường công tác quản lí Nhà nước về thông tin điện tử, đặc biệt thông tin trên mạng.

Thứ 3, 29.12.2020 | 00:00:00
698 lượt xem

Năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra. Đặc biệt đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị họp trực tuyến, làm việc trực tuyến trong đợt cao điểm phòng chống Covid-19.

Biểu dương kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 mà ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình đề ra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thái Bình.  Tham mưu ban hành Quy chế vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng. Tăng cường kiểm tra lĩnh vực bưu chính. Tập trung chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin điện tử, đặc biệt là thông tin mạng. Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...