Diễn tập an ninh mạng – Giám sát sự cố quốc gia

Thứ 5, 09.07.2020 | 09:19:58
278 lượt xem

Chiều 7-7, Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức chương trình Diễn tập an ninh mạng – giám sát và ứng phó với sự cố an ninh mạng quốc gia thông qua Trung tâm điều hành an ninh mạng.

150 đội thi đến từ các Sở Thông tin & Truyền thông; các ban ngành trong cả nước đã tham gia giải quyết tình huống về các máy tính bị nhiễm mã độc tấn công. Các đội tham gia điều tra, phân tích nguyên nhân, để giám sát, phát hiện dấu hiệu tấn công, chủ động ứng cứu, bảo vệ hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý, từ đó giảm thiểu các thiệt hại, tránh lặp lại sự cố mã độc trong tương lai. Chương trình góp phần hỗ trợ các đơn vị nâng cao khả năng giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đánh giá của các chuyên gia ,thiệt hại do virus máy tính nhiễm mã độc gây ra đối với người dùng Việt Nam năm 2019 đã lên tới hơn 20 nghìn tỷ đồng. 

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...