Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin truyền thông

Thứ 3, 12.05.2020 | 11:28:45
156 lượt xem

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông là một một trong những chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào sáng 12/5.

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 -2025

Phát huy kết quả, kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Thông tin và truyền thông Thái Bình tăng cường đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển ngành thông tin và truyền thông, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đơn vị còn tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nền tảng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện chính sách điện tử hướng tới chính quyền số trên cơ sở đảm bảo an toàn thông tin mạng. Gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; đa dạng các loại hình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

Sở Thông tin và truyền thông Thái Bình là đơn vị quản lý, xây dựng hệ thống báo chí cách mạng có quy mô hợp lý, chuyên nghiệp, hiện đại, vững mạnh, giữ vai trò trụ cột định hướng dư luận; tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng.

Duy Huy

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...