Ứng dụng công nghệ sản xuất vào nhiều mô hình khuyến nông

Thứ 3, 19.01.2021 | 09:00:07
342 lượt xem

Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp, thế những thời gian qua công tác Khuyến nông vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ sản xuất vào nhiều mô hình nông nghiệp, giúp đạt hiệu quả năng suất cao.

Năm 2020, trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện dự án Khoai tây của trung tâm Cây có củ, giúp tạo ra 1 lượng lớn củ giống sạch bệnh, sinh trưởng tốt, năng suất đạt 14,8 tấn/ha. 

Trung tâm đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng công nghệ tưới nước thông minh, sử dụng phân vi sinh, cơ giới hoá sản xuất ; nổi bật là các mô hình: Trồng nho hạ đen, trồng nấm và trồng dưa lưới. 

Bên cạnh đó, nhiều mô hình khảo nghiệm khi ứng dụng công nghệ cũng đạt năng suất tốt, vượt các chỉ tiêu kĩ thuật so với yêu cầu như : mô hình Vịt biển lai vịt trời, Nuôi cá trắm đen và Nuôi cá trong vùng chuyển đổi từ diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thời gian tới Trung tâm khuyến nông tỉnh Thái Bình tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình công nghệ tự động, sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn sinh học. Đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông theo hướng chủ động sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông.

Ngọc Anh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...