Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ngoài giờ học

Thứ 6, 06.11.2020 | 16:29:08
201 lượt xem

Đa dạng hình thức thể hiện các bài tập thể chất ngoài giờ đang tạo nên nhiều nét tươi mới và bổ ích trong quá trình học tập của học sinh.

Ngoài các bài tập thể chất ngoài giờ truyền thống được các nhà trường thực hiện, các bài tập hiện đại như nhảy dân vũ, múa chèo được nhiều nhà trường thực hiện.

 Tại huyện Tiền Hải, các chương trình giáo dục thể chất ngoài giờ được phòng giáo dục huyện đưa vào nội dung học tập chính khóa trong mỗi nhà trường. Nổi bật như trường tiểu học Tây Lương, các buổi thứ 3, thứ 6 hàng tuần, học sinh nhà trường sẽ  đồng diễn nhảy dân vũ, buổi thứ 4 các học sinh được học múa chèo. Thông qua các bài tập tạo nên không khí vui tươi và khỏe khoắn trong mỗi học sinh sau mỗi giờ học.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...