Triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Norred năm 2016

Thứ 6, 08.04.2016 | 09:51:44
817 lượt xem

Ban Quản lý Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án năm 2016.

Theo dự án, cán bộ, nhân viên y tế được tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật do các bệnh viện Trung ương.

Năm 2016, mục tiêu hoạt động trọng tâm của dự án gồm: Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, phê duyệt kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện cho các bệnh viện thuộc dự án và đưa vào triển khai, thực hiện; nâng cao năng lực cho lãnh đạo bệnh viện, cán bộ chuyên trách; hỗ trợ mở rộng bao phủ BHYT.

Để đạt mục tiêu này, Ban Quản lý Dự án tiếp tục thực hiện 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phân cấp cho các bệnh viện; cử cán bộ, nhân viên y tế tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật do các bệnh viện Trung ương tổ chức theo từng chuyên ngành của dự án. Dự án cấp thẻ BHYT cho 100% người cận nghèo tại tỉnh với giá trị sử dụng 12 tháng, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cao cho các bệnh nhân là người cận nghèo có thẻ BHYT khi điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Tổng kinh phí của dự án năm 2016 vào khoảng gần 70 tỷ đồng.

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...