Huyện Kiến Xương khai mạc lớp bồi dưỡng kết hợp cho các đồng chí là tân binh nhập ngũ năm 2021

Thứ 3, 26.01.2021 | 19:30:40
373 lượt xem

Để nâng cao nhận thức chính thức và tạo động lực cho tân binh phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn ở môi trường quân đội, sáng ngày 26/1, Trung tâm chính trị huyện Kiến Xương kết hợp với Ban chỉ huy quân đội khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng gần 200 thanh niên ưu tiên tuyển chọn quân sự năm 2021.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng 

Lớp  bảo trì khóa kết hợp 1 năm 2021 cho đối tượng là tân binh của tháng 33 xã thị trấn diễn ra trong thời gian gần 1 tháng bắt đầu từ ngày 26/1 đến 2/2021.  


Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tại các lớp học viên là thanh niên Ưu tiên tuyển chọn nghĩa vụ quân sự năm nay sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;  Xây dựng cương lĩnh và phát triển nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;  một số nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;  phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Kết thúc lớp học các thành viên sẽ được kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kết thúc.  

CTV Vũ Đông

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...