Huấn luyện kỹ chiến thuật cho cán bộ quân sự cấp xã

Thứ 3, 26.01.2021 | 08:44:08
68 lượt xem

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021, các cán bộ chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thị trấn và cán bộ ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được hướng dẫn, huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành quân sự.

Buổi hướng dẫn, huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành quân sự.

Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải, các đồng chí được học tập về luật dân quân tự vệ sửa đổi, chiến lược về diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Thống nhất quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng,Nhà nước trong tình hình mới. 

Buổi hướng dẫn, huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành quân sự

Ngoài ra, các đồng chí còn được hướng dẫn một số nội dung về quy trình tuyển trọn gọi công dân nhập ngũ; huấn luyện các kỹ chiến thuật quân sự. Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức được thống nhất nội dung, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ đó, có những tham mưu, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác quân sự, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...