Tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2021

Thứ 2, 25.01.2021 | 15:51:52
194 lượt xem

Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức lớp tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2021.

Lớp tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2021.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 25/1 đến ngày 29/1/2021. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, khẩu đội trưởng dân quân binh chủng, tiểu đội trưởng tự vệ và các thôn đội trưởng trên địa bàn Thành phố.

Tại lớp tập huấn các học viên được quán triệt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021, nội dung cơ bản của nghị định 137 về quản lý, sử dụng pháo. Thống nhất một số nội dung điều lệnh đội ngũ; tổ chức huấn luyện về thao tác, kỹ thuật, chiến thuật trong sử dụng một số vũ khí, trang bị được trang cấp, sử dụng.

Thực hành tập huấn cán bộ thường trực, cán bộ quản lý dân quân tự vệ năm 2021.

Thông qua lớp tập huấn nhằm củng cố nâng cao kiến thức, năng lực quản lý chỉ huy, trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho đội ngũ cán bộ thường trực, cán bộ quản lý trước khi bước vào huấn luyện năm 2021.

CTV Lan Hương

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...