Tập huấn cán bộ quân sự cấp xã năm 2021

Thứ 5, 21.01.2021 | 15:38:23
263 lượt xem

Sáng 21/01, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc tập huấn cán bộ quân sự cấp xã năm 2021. Tham gia tập huấn có 260 đồng chí là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trong 5 ngày, lớp tập huấn được học tập, thống nhất một số nội dung trong Thông tư số 69 của Bộ Quốc phòng về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và khu vực phòng thủ dân sự; phương pháp sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, ống nhòm, địa bàn; hướng dẫn sử dụng thiết bị bắn tập MBT-03; cách sử dụng một số công cụ hỗ trợ được trang bị; tập bắn súng trường CKC, súng tiểu liên AK bài 1; tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật; phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn…


Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã nắm chắc được nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, công tác tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành. Góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

CTV- Văn Dũng

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...