Tiền Hải sơ kết vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 6, 15.01.2021 | 08:39:07
238 lượt xem

Chiều 14/01, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tổ chức sơ kết chương trình phối hợp năm 2020; triển khai kế hoạch phối hợp năm 2021.

Trong năm qua, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác tuyển quân; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, buôn bán người, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là là khu vực 8 xã tuyến phòng thủ biên giới biển, nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên,...

Kiện toàn 571 mô hình, xây dựng mới 04 mô hình, tổ đội xung kích trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ sở; thành lập 197 tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19; ngoài ra hỗ trợ giống vốn, công cụ sản xuất, tặng bò giống; trao 164 suất học bổng trị giá trên 250 triệu cho học sinh; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho trên 130 người là đối tượng gia đình có công với cách mạng...Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức xét duyệt gần 400 hồ sơ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tận tình chu đáo, không để xảy ra sai sót; vận động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

7 nhiệm vụ năm 2021 được các đơn vị triển khai trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên trao đổi thông tin; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.

Văn Dũng


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...