Triển khai quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Thứ 4, 13.01.2021 | 09:07:05
406 lượt xem

Nâng cao nhận thức cho các cấp các cấp, các ngành và về các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Huyện Kiến Xương đã triển khai Nghị định 120 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Đối tượng tập huấn bào gồm trưởng các phòng ban chức năng của huyện, chủ tịch UBND, công chức tư pháp, chỉ huy trưởng quân sự các xã thị trấn trong toàn huyện. Các học viên được truyền đạt quy trình xử phạt hành chính theo Nghị định 120 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong đó quy định rõ hình thức xử phạt,mức xử phạt,biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử lý vi phạm và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng như vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự, vi phạm quy định về lực lượng dự bị động viên, động viên công nghiệp, hoạt đông quốc phòng, dân quân tự vệ và một số điểm mới theo Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo. 

Thông qua việc triển khai Nghị định 120 nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về vai trò trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với lĩnh vực quốc phòng. Đặc biệt là các quy định hiện hành trong xử lý hành chính đối với các trường hợp trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...