Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Thứ 5, 19.11.2020 | 11:11:11
202 lượt xem

Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2021 – 2025

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Thái Bình được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn có số lượng hợp lý và chất lượng cao. Hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ đạt trên 90% quân số, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ.

Lực lượng dân quân tự vệ tại Thái Bình

Lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần cùng địa phương trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các sự cố về thiên tai bão lụt, cháy nổ, cháy rừng, phòng, chống dịch bệnh covid-19.

 Thi bắn súng trường cho lực lượng dân quân tự vệ

Hiện nay, có nhiều quy định chế độ, chính sách thay đổi đòi hỏi quá trình thực hiện công tác dân quân tự vệ phải thay đổi để đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến hơn 808 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất quan điểm cần đánh giá tình hình thực hiện Luật dân quân tự vệ cũ, Luật dân quân tự vệ mới có những vấn đề gì cần quan tâm làm căn cứ triển khai Đề án, lưu ý nhấn mạnh vào giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí cũng thống nhất bổ sung kinh phí cho đại đội dân quân gái tập trung tại huyện Tiền Hải. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu tại cuộc họp để hoàn thiện Đề án.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...