Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở

Thứ 3, 17.11.2020 | 15:20:06
205 lượt xem

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 17/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm 5 chương, 34 điều với những nội dung cơ bản về vị trí, chức năng của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tiêu chuẩn tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quan hệ công tác của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thảo luận tại hội trường, nhiều ý định dự thảo Luật sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay, khi sắp xếp 3 lực lượng gồm Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã, dân phòng và bảo vệ dân phố thành một lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Lực lượng này đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương, được lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; đây là lực lượng quần chúng tự nguyện được tuyển chọn, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đây là lực lượng có vị trí, chức năng quan trọng làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với người dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, do vậy phải có những quy định cụ thể của pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho lực lượng này hoạt động hiệu quả, thống nhất.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có nhiều đại biểu còn băn khoăn, có ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án Luật. Đồng thời bổ sung các báo cáo đánh giá tác động để làm rõ hơn một số vấn đề như tiêu chuẩn tuyển chọn; sắp xếp, bố trí lực lượng này; chế độ chính sách liên quan và đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động; bổ sung cụ thể trong dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ để tránh chồng chéo với lực lượng Công an xã. Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc, đặt trong bối cảnh tình hình các địa phương để đưa ra những quy định cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn thì mới thực sự phát huy hiệu quả.../.

Theo TTXVN


  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...