Đảm bảo công tác tuyển quân dân chủ, đúng luật

Thứ 4, 11.11.2020 | 10:08:48
309 lượt xem

Để đạt hiệu quả 100% xã, thị trấn giao đủ chỉ tiêu tuyển quân, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, huyện Quỳnh Phụ tăng cường công tác động viên tư tưởng cho công dân, đồng thời, giao cho các đơn vị thâm nhập, bám nắm chặt chẽ tại các cơ sở.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 tại huyện Quỳnh Phụ diễn ra an toàn, đúng luật. Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với công an huyện và cùng các đơn vị cơ sở tổ chức thâm nhập cơ sở theo hình thức “3 gặp, 4 biết”, qua đó tuyển chọn số công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định. 

Với các kết quả trên, năm 2021, các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn công dân nhập ngũ chặt chẽ, an toàn, không để lọt trường hợp không đủ tiêu chuẩn chính trị phục vụ trong quân đội, công an.

Thế Công 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...