Công điện khẩn số 09

Thứ 4, 14.10.2020 | 09:21:48
194 lượt xem

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có công điện số 09 gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...