Phối hợp xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự

Thứ 6, 25.09.2020 | 17:32:40
291 lượt xem

Chiều 25/9, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Công thương, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp xây dựng khu kinh tế, khu cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trị hội nghị.

Kế hoạch phối hợp xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự nhằm mục đích phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong công nhân, người lao động ở khu kinh tế, khu cụm công nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

 Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Kịp thời giải quyết, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Rà soát bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy ước về an ninh trật tự của khu kinh tế và các khu cụm công nghiệp ở từng doanh nghiệp. Định kỳ phải tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho từng tháng, từng quý. Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Các đơn vị tham gia ký kết phối hợp

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...