Dân vận khéo tại Trung đoàn 568

Thứ 5, 24.09.2020 | 09:41:05
263 lượt xem

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức buổi tham quan mô hình dân vận khéo “Hũ gạo tiết kiệm làm theo lời Bác” tại Trung đoàn 568.

“Hũ gạo tiết kiệm làm theo lời Bác” tại Trung đoàn 568

Trong tình hình hiện nay, việc đánh giá chung trong thực hiện, lan tỏa các mô hình dân vận, đặc biệt các mô hình dân vận tốt trong quân đội được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao nghĩa tình quân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội cụ Hồ. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình tham quan mô hình dân vận khéo tại Trung đoàn

Qua gần 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Hũ gạo tiết kiệm làm theo lời Bác” tại Trung đoàn 568 được thực hiện thường xuyên. Mỗi ngày tiết kiệm từ 1-1,5 kg gạo, mỗi tháng tiết kiệm khoảng 30-45kg gạo. Số gạo tiết kiệm sẽ dành để trao tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo neo đơn. 

Tại buổi tham quan, Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn cùng các chiến sỹ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện mô hình đi vào thực chất.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...