Ra mắt mô hình tự quản an ninh trật tự tại MXP

Thứ 4, 09.09.2020 | 17:42:44
460 lượt xem

Chiều ngày 09/9, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP ra mắt mô hình tự quản an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Lễ ra mắt mô hình tự quản an ninh trật tự tại Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP

Mô hình Phòng An ninh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình được thành lập với 50 thành viên chủ chốt. Nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng công an để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ của chi nhánh, giữ gìn trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

và đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

 Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - Đại tá Nguyễn Thanh Trường đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần tăng cường phối hợp với các nhà máy tuyên tuyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ công nhân viên, người lao động. Công ty quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, tạo điều kiện để mô hình phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện tổ chức bộ máy, hình thức hoạt động của mô hình. Công an các địa phương có trụ sở nhà máy cần tham mưu hướng dẫn những nội dung thiết thực để mô hình hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...