Thành phố: Xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, giao thông, môi trường

Thứ 3, 08.09.2020 | 16:50:06
300 lượt xem

Thời gian qua, UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định.

Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố 8 tháng đầu năm ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 2,03% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.250 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ. UBND các phường, xã đã ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường với gần 6.200 hộ. Cùng với các lực lượng của thành phố tăng cường tuần tra, xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Những tháng cuối năm 2020, Thành phố chỉ đạo tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: thực hiện hiệu quả kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

CTV Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...