Nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh

Thứ 4, 13.04.2016 | 11:12:20
1,237 lượt xem

Sáng ngày 13-4, Hội đồng thẩm định Dự án đường ven biển tỉnh Thái Bình cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án chủ trì hội nghị.


Đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Sau khi nghe Dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, các thành viên Hội đồng thẩm định tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch Thường trực UBND giao cho Thường trực Hội đồng thẩm định chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo báo cáo. Theo đó, dự án tuyến đường ven biển tỉnh Thái Bình có chiều dài gần 44,5 km. Điểm đầu Km 0+00 giao với đê hữu sông Thái Bình thuộc khu vực đò Gảnh, xã Thụy Trường, Thái Thụy; điểm cuối  Km 44+500 giao với đê Bắc sông Hồng, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải. Quy mô đường cấp III đồng bằng. Cắm mốc giải phóng mặt bằng theo quy mô đường cấp II đồng bằng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, và các nguồn vốn hợp pháp khác. Sơ  bộ tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

 Dự kiến, thời gian thực hiện dự án 2016-2020, phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn: Giai đoạn một 2016-2018 và giai đoạn hai: 2018-2020. 

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...