Thanh niên Thành phố đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2017

Chủ nhật, 10.04.2016 | 15:13:19
7,259 lượt xem

Sáng Chủ Nhật, ngày 10- 4, thành phố Thái Bình tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự chuẩn bị nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2017.


Các nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ của Thành phố Thái Bình đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017.

Tại 19 xã, phường, các nam công dân đủ 17 tuổi, nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 -25 tuổi, nam công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng nhưng chưa phục vụ tại ngũ và nữ công dân có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội đã làm các thủ tục kê khai đăng ký nghĩa vụ quân sự. Sau khi đăng ký, các công dân được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS), theo đánh giá ban đầu: Tỷ lệ thanh niên lên trạm đạt 100%.

Trước đó, Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, về truyền thống quê hương, đất nước, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.  Từ đó, đã tạo tâm lý phấn khởi, kịp thời động viên thanh niên hăng hái đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Cùng trong ngày 10-4, các địa phương của Thành phố Thái Bình đã tổ chức đăng ký cho các nam công dân vào ngạch dự bị hạng một và hạng hai, đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...