Triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016

Thứ 6, 26.02.2016 | 15:39:33
949 lượt xem

Sáng ngày 26-2, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đại biểu lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên –Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2015, tỉnh Thái Bình đã tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo các địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng các công trình phòng thủ, các dự án được xây dựng quy hoạch theo hướng lưỡng dụng vừa sử dụng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa là chiến hào, công sự trận địa khi có tình huống xảy ra. Công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu trị an luôn được xây dựng, bổ sung phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân được coi trọng. Lực lượng vũ trang tỉnh mà nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, tiềm lực chính trị, tinh thần gắn kết toàn dân, gắn kết quân dân cùng chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng -an ninh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên –Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ, ngành liên quan về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn chiến lược, quan trọng; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng; xây dựng quân đội vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.                                

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...