Năm 2016, Thái Bình giao nhận quân cho 19 đơn vị

Thứ 3, 15.12.2015 | 09:21:47
1,364 lượt xem

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình hiệp đồng giao nhận quân năm 2016 với 19 đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3.

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh năm 2016 là 2.900 thanh niên được tổ chức giao một đợt vào đầu năm. Ngoài 3 đơn vị là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu và Binh chủng Đặc công được thực hiện thâm nhập “3 gặp, 4 biết” toàn bộ chỉ tiêu. Các đầu mối còn lại đều do địa phương thực hiện “tròn khâu” giao cho các đơn vị. Trách nhiệm của địa phương từ nay đến khi bàn giao quân: Kiện toàn đầy đủ hồ sơ, đúng thủ tục để giao cho đơn vị thâm nhập với tỷ lệ hồ sơ là 110% chỉ tiêu; phân bổ chỉ tiêu phù hợp đảm bảo khách quan, công bằng gắn với xây dựng phong trào của địa phương và tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự cho xây dựng lực lượng dự bị động viên; thống nhất với các đơn vị nhận quân thực hiện chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ với tỷ lệ dự phòng thích hợp; đảm bảo giao quân đủ 100% chỉ tiêu.

Các thanh niên được cung cấp những kiến cơ bản về Luật Nghĩa vụ Quân sự trước khi nhập ngũ

Trách nhiệm của đơn vị nhận quân là cử cán bộ về tổ chức hiệp đồng với các huyện theo đúng quy định, kết hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện đầy đủ nội dung “3 gặp, 4 biết”. Qua đó,  thấy hết được những thuận lợi, khó khăn của địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Nhất là từ năm 2016 sẽ thực hiện Luật Nghĩa vụ năm 2015, trong đó, thời hạn phục vụ tại ngũ là 24 tháng, thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự là 27.

Dự kiến thời gian giao nhận quân được tổ chức vào ngày 23 -2-2016.   

                                                CTV  Văn Dũng

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...