Sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc năm 2015

Thứ 2, 14.12.2015 | 16:41:45
589 lượt xem

Sáng 14-12, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2015; phương hướng nhiệm vụ phối hợp hoạt động năm 2016.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Năm 2015, chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc diễn ra toàn diện, nề nếp, có chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực. Ban chỉ đạo các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo , tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “ Diễn biến hòa bình”; Cổ vũ động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất , phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngành, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận phương hướng, nội dung phối hợp hoat động năm 2016

 

Hồng Hạnh

 

 

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...