Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra kết quả giám sát tại trường Quân sự tỉnh

Thứ 2, 07.12.2015 | 17:34:58
662 lượt xem

Sáng ngày 7-12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Bình kiểm tra kết quả giám sát việc lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc chương trình toàn khóa của Đảng ủy trường Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Điểm nổi bật  là Đảng uỷ trường Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định); tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, nhiệm vụ của của cấp trên và nhà trường. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; duy trì chặt chẽ kỷ luật , gắn quản lý giữa số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;  đưa các biện pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện để nâng cao trình độ, nhận thức tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên , tạo sự đoàn kết đồng thuận trong xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực về mọi mặt.

Đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Vượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Quân sự tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu : Trong thời gian tới, Đảng ủy Nhà trường cần tiếp tục tập trung vào việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện tác phong cho độ ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên có đủ trình độ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ủy Ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chú trọng đăng ký thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua do ngành kiểm tra Đảng phát động.

CTV Văn Dũng

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...