Hoạt động tổng kết công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thứ 7, 05.12.2015 | 10:24:24
299 lượt xem

Trung đoàn dự bị động viên 568, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tổ chức đánh giá kết quả thực hiện niệm vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 

Cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng

Thời gian qua, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn dự bị động viên 568, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác tham mưu, bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ; chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, phối hợp sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống. Công tác xây dựng lực lượng thường xuyên được kiện toàn, sắp xếp biên chế đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%; tham gia huấn luyện kết quả 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi chiếm trên 75%.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, được đơn vị tập trung vào việc phối hợp tổ chức rà soát, phúc tra, kiện toàn biên chế các đơn vị dự bị động viên , đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 95%; sẵn sàng tham gia nội dung thiết quân luật trong diễn tập khu vực phòng  thủ huyện 2016.        

Tại hội nghị, hai tập thể và 6 cá nhân được Bộ CHQS khen thưởng do có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

* Ban CHQS huyện Hưng Hà ( Thái Bình) tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 


Ban CHQS huyện Hưng Hà trao thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2015, Ban CHQS huyện Hưng Hà làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao. Ban CHQS huyện đã kịp thời điều chỉnh bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện, kế hoạch A2, phòng không nhân dân các xã, thị trấn. Lực lượng dân quân tự vệ được kiện toàn đảm bảo 1,28% so với dân số; lực lượng dự bị động viên được xắp xếp bổ sung đạt gần 98%, sẵn sàng động viên và bàn giao quân số huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu.

Ban CHQS huyện Hưng Hà tích cực ủng hộ trên 40 triệu đồng tham gia các quỹ chính sách xã hội, hỗ trợ xây dựng 01 nhà đồng đội trị giá 70 triệu đồng. Qua kiểm tra 4 mặt công tác, đơn vị được xếp thứ 2 khối 8 huyện, thành phố; được cấp trên đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu đơn vị dẫn đầu “ Phong trào thi đua quyết thắng năm 2015”.

9 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được đơn vị tập trung vào việc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức diễn tập khu cực phòng thủ. Ban CHQS huyện làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đảm bảo bảo đủ chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt chất lượng, hiệu quả. 

CTV Văn Dũng

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...