Thành phố Thái Bình triển khai kế hoạch gọi công dân nhập ngũ

Thứ 4, 06.05.2015 | 10:55:40
424 lượt xem

Chiều ngày 5-5-2015, Thành phố Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2015. Đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Thái Bình về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2015; thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thành phố, Kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ và kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2015.

Năm 2015, Thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 210 công dân nhập ngũ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “ Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trả”, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo kế hoạch; quan tâm tuyển chọn đối tượng có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đảng viên, có trình độ văn hóa, đặc biệt, tiêu chuẩn đạo đức, chính trị và sức khỏe, phấn đấu có từ 10% trở lên số tân binh đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Năm 2015, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thành phố tham mưu UBND Thành phố tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 150 đại biểu HĐND cấp xã, phường. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố mở lớp giáo dục quốc phòng - an ninh cho sỹ quan quân đội, chỉ đạo các xã, phường tổ chức khảo sát, mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng là người hoạt động không chuyên trách, trưởng đoàn thể cấp thôn, đảng viên không thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:  Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các gia đình và đối tượng thanh niên nhập ngũ, thực hiện các bước tuyển chọn đúng pháp luật, đảm bảo, công khai, công bằng, dân chủ, phát huy vai trò nòng cốt của công an, quân sự, tuyên giáo và nâng cao vai trò phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2015.

CTV Lan Hương

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...