Đảng bộ Trung đoàn Dự bị động viên 568

Thứ 3, 05.05.2015 | 17:09:23
430 lượt xem

Đảng bộ Trung đoàn Dự bị động viên 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung đoàn Dự bị động viên 568 đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch tác chiến của các binh chủng chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật… Sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh, thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Trong đó, tổ chức huấn luyện cho trên 3.700 đồng chí, kết quả đánh giá hằng năm luôn có 100% đạt yêu cầu ( trong đó có 80% đạt khá giỏi). Đảng bộ Trung đoàn dự bị động viên 568 đã phối hợp tốt với các huyện, Thành phố trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh…Công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ được triển khai toàn diện, 5 năm liền đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Nhiệm kỳ tới được đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng thường trực, dự bị động viên, kết quả huấn luyện đạt từ 75% trở lên, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên luôn đạt tỷ lệ trên 90%. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với Chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

CTV Văn Dũng

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...