Họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Thứ 5, 23.04.2015 | 15:16:28
486 lượt xem

Chiều ngày 23-4, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đại biểu nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Cho đến nay, tiến độ tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã và đang được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nội dung các hoạt động kỷ niệm gồm 4 phần gồm: Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, hoạt động thi đua khen thưởng, hoạt động dân vận đền ơn, đáp nghĩa và tổ chức lễ kỷ niệm.

Thông qua các hoạt động tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sau hội nghị này, Công an tỉnh chủ động tham mưu để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương. Các hoạt động kỷ niệm phải bám sát Kế hoạch số 20 của UBND tỉnh Thái Bình và phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thể hiện ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua đó, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, nhân dân và chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân ra sức thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

                                                               Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...