Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh triển khai nhiệm vụ năm 2015

Thứ 6, 10.04.2015 | 11:04:22
426 lượt xem

Sáng ngày 10-4, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tổ triển khai nhiệm vụ năm 2015

Năm 2014, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được các cấp, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền đã bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo. Tham mưu cho Tỉnh ủy cử 49 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Quân khu. Chủ động kế hoạch và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 10.000 đối tượng từ tỉnh đến cơ sở và gần 60.000 học sinh, sinh viên với chất lượng hiệu quả cao.

 

Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá lại kết quả đạt được, tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015.

                                                                    Hữu Phước

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...