Tổng kết chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy 2014

Thứ 6, 03.04.2015 | 08:05:05
516 lượt xem

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015; tổng kết chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người năm 2014.

                                                         Nội dung chi tiết xem tại đây

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...