Hội thao kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ năm 2015

Thứ 5, 02.04.2015 | 15:02:35
1,144 lượt xem

Trong 3 ngày ( 1- 3/4 /2015), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội thao, kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ năm 2015.

Tham dự hội thao, mỗi xã, thị trấn có 10 dân quân, mỗi đơn vị tự vệ 5 người, thực hiện các nội dung: Thi nhận thức chính trị pháp luật, điều lệnh đội ngũ, bắn đạn thật súng trường CKC bài 1 và 1b, ném lựu đạn xa trúng hướng ở 3 tư thế ngồi, nằm, quỳ, đào công sự súng trường CKC, súng tiểu liên AK, 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu, tháo lắp vũ khí….

Hội  thao là cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015, rút kinh nghiệm huấn luyện cho các năm tiếp theo. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên khi có lệnh điều động, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước.

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thái Thụy tổ chức Hội thao quân sdân quân, tự vệ đánh giá kết quả huấn luyện năm 2015.

 Tham gia Hội thao có trên 600 chiến sỹ dân quân, tự vệ  đại diện cho gần 3.500 dân quân tự vệ của 48 xã , thị trấn và 21 đơn vị tự vệ các cơ quan trong huyện.

Hội thao đã tiến hành kiểm tra 7 nội dung quy định gồm: Môn nhận thức chính trị, bắn súng CKC bài 1 và 1b, ném lựu đạn xa trúng hướng, đào công sự , kỹ thuật băng bó cấp cứu, tháo lắp súng trường CKC, tiểu liên AK và môn điều lệnh đội ngũ.

Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó, có trên 75% khá, giỏi. Qua hội thao nhằm nâng cao nhận thức chính trị, kỹ chiến thuật quân sự, làm chủ vũ khí trang bị hiện có của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

             Nhóm CTV  

 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...