Hội thao đánh giá kết quả công tác huấn luyện giai đoạn một năm 2015

Thứ 3, 31.03.2015 | 16:21:56
447 lượt xem

Sáng ngày 31-3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thao kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện giai đoạn một năm 2015.

Dù thời gian huấn luyện ngắn song gần một nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đầu mối xã, thị trấn, đơn vị tự vệ của huyện Đông Hưng vẫn tự tin bước vào kiểm tra các nội dung về chính trị, điều lệnh đội ngũ, đào đắp công sự, ném lựu đạn xa trúng đích và bắn súng.

Kết quả sơ bộ có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá giỏi. Các đơn vị vũ trang đủ sức cơ động đáp ứng các tình huống về quốc phòng tại địa phương.

Đây là biện pháp đánh giá thực chất công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị, đồng thời là nền móng cho việc chỉ đạo huấn luyện dân quân tự vệ binh chủng 6 tháng cuối năm.

CTV Thành Đô

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...