Thái Thụy tổ chức điều tra điểm quân nhân dự bị

Thứ 6, 27.03.2015 | 09:57:31
432 lượt xem

Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tổ chức điều tra điểm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.

Phần điều tra, kê khai các phương tiện kỹ thuật

Huyện Thái Thụy thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, bộ phận giúp việc tổng điều tra quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật. Sau khi tổ chức điều tra điểm, Ban Chỉ đạo huyện Thái Thụy yêu cầu các xã,  đơn vị trong huyện trực tiếp điều tra cụ thể tới từng thôn rà soát từng đối tượng để đối chiếu hồ sơ của quân nhân dự bị và danh sách đã được đăng ký để kịp thời bổ sung quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Trong quá trình điều tra đảm bảo bí mật và tuyệt đối an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch huyện Thái Thụy sẽ hoàn thành tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân trước ngày 30-4, tổng hợp báo cáo tỉnh vào tháng 5-2015.

                                                            CTV Hồ Hiên    

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...