Tiền Hải tổng điều tra điểm quân nhân dự bị

Thứ 5, 26.03.2015 | 08:10:41
616 lượt xem

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức tổng điều tra điểm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 tại xã Tây An.

 Phần kiểm tra kiến thức đối với quân nhân dự bị

Điều tra toàn bộ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân trên địa bàn đăng ký, thống kê đầy đủ các nội dung theo phiếu điều tra. Đối tượng điều tra là quân dân dự bị gồm: Sỹ quan dự bị, quân nhân dự bị Hạng 1, quân nhân dự bị Hạng 2, nữ chuyên môn kỹ thuật; phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội theo Nghị định số 168 và 44 của Chính phủ.

Sau khi tổng điều tra điểm tại xã Tây An, huyện Tiền Hải tiến hành rút kinh nghiệm đối với các xã, thị trấn.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức tổng điều tra tại cơ sở, đơn vị, cơ quan, tổ chức, xí nghiệp theo đúng quy trình, bảo đảm bí mật, an toàn và hoàn thành theo thời gian quy định.

CTV Thu Hường

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...