Tổng điều tra điểm về quân nhân dự bị

Thứ 2, 09.03.2015 | 15:35:34
795 lượt xem

Sáng ngày 9/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng điều tra điểm về quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 tại xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình.


Nội dung và đối tượng điều tra là: Quân nhân dự bị ( sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị), quân nhân dự bị hạng 1, quân nhân dự bị hạng 2 (công dân nam, nữ có chuyên môn cần cho quân đội); phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội theo Nghị định số 168 và 44 của Chính phủ. Mục đích của việc tổng điểu tra nhằm kịp thời phát hiện những ưu, nhược điểm; nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội ở từng cơ sở cũng như trong phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng các đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới.

Sau khi tổng điều tra điểm tại xã Vũ Lạc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tổng điều tra tại các địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức, xí nghiệp. Công tác chuẩn bị và thực hành điều tra phải chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỉ, chính xác, bảo đảm bí mật, an toàn, đúng theo quy định và phải hoàn thành xong trước ngày 30/4/2015.

Duy Huy

 


 

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...