Hơn 2.000 mô hình tham gia Hội thi sáng kiến cải tiễn kỹ thuật huấn luyện năm 2015

Thứ 2, 02.03.2015 | 15:52:25
6,144 lượt xem

Hơn 2.000 mô hình học cụ huấn luyện của cơ quan quân sự 8 huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc đã tham gia Hội thi sáng kiến cải tiễn kỹ thuật huấn luyện năm 2015 do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức.

Mô hình học cụ huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố Thái Bình

Tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật huấn luyện năm 2015, lực lượng vũ trang các huyện, thành phố đã giới thiệu nhiều sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao, tiêu biểu như: Giá súng bộ binh bắn máy bay bay thấp; nạp đạn nhanh cho súng tiểu liên AK; rèm che bụi cho vũ khí; dụng cụ soi lòng nòng súng bộ binh; mõ quay phát sáng giả định hỏa lực của địch và mô hình trường bắn ảo thu nhỏ.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Hội thi cũng thừa nhận những sáng kiến mới chỉ dừng lại áp dụng ở địa phương, đơn vị, chưa thực sự nổi bật để có thể áp dụng đại trà trong toàn Quân khu. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị ở địa phương vẫn còn là một nội dung mà các đơn vị chưa thật sự quan tâm.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã tra giải Nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ,  giải Nhì huyện Hưng Hà.

Khối cơ quan và đơn vị trực thuộc giải Nhất Phòng Kỹ thuật, giải Nhì Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh.

 CTV Thành Đô

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...