Công văn số 487 tăng cường công tác tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự

Thứ 2, 16.02.2015 | 08:52:50
456 lượt xem

Công văn số 487/UBND-TCD  ngày 14/02/2015 tăng cường công tác tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...