Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư bồi dưỡng kết nạp Đảng

Thứ 3, 03.02.2015 | 09:25:32
812 lượt xem

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phối hợp với Ban chỉ huy quân sự mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho thanh niên ưu tú trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2015.

155 Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2015 của huyện Vũ Thư  được tham gia lớp bồi dướng kết nạp Đảng

Chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian từ ngày 2- 7/2/ 2015, huyện Vũ Thư mở lớp bồi dướng kết nạp Đảng cho 155 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Lớp học trang bị một số kiến thức cơ bản với các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những hành trang cơ bản giúp thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự không những nâng cao nhận thức chính trị mà còn tạo động lực cho họ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn nữa ở môi trường quân đội và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Linh Hạnh

 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...